Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

On the biogeochemical effects of nature-based solutions in Earth System modelling

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

342600

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder