Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Grønt protein fra eng – biorafinering, bærekraft og systemperspektiv

Tildelt: kr 4,6 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder