Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Planteproduksjon i kontrollert klima

Tildelt: kr 4,8 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet