Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

RISKRES - Using industrial ecology methods to evaluate socioeconomic risk and resilience to climate and environmental impacts

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

342609

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder