Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

Tildelt: kr 44,3 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst