Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

Tildelt: kr 71,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Temaer og emner

Naturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittKlimaKlimasystemet og klimaendringerMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakHelseteknologierNaturmangfold og miljøKlimaGlobale klimautfordringerBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorMatMat, helse og velværeBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerPolarLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerPortefølje Klima og miljøLTP3 Klima, polar og miljøHelseteknologierDiagnostiske teknologierPolarAntarktisLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonKlimaIKT forskningsområdeSmarte komponenterPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Mat og bioressurserTransport og mobilitetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierUtviklingsarbeidLTP3 Hav og kystPortefølje Muliggjørende teknologierMarinPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøForurensningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringMiljøvennlig energiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Petroleum og mineralerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elGrunnforskningSirkulær økonomiMatLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPetroleumLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningKlimarelevant forskningPortefølje Energi og transportBioteknologiNanoteknologi/avanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningKutt i utslipp av klimagasser