Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Miljø/klima)

Tildelt: kr 45,2 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Temaer og emner

KlimaLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMineralerLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBioøkonomiØvrig bioøkonomiMarinBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfoldNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolarSvalbardBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningHavbrukFôr og ernæringKutt i utslipp av klimagasserForurensningMatTrygg verdikjedeMatMat - Blå sektorLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMarinHavbrukPortefølje Energi og transportUtviklingsarbeidPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Muliggjørende teknologierMatMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Klima og miljøLTP3 IKT og digital transformasjonMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapPolarNaturmangfold og miljøLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteMiljøvennlig energiLTP3 Hav og kystLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolarArktisBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Klima, polar og miljøPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaGlobale klimautfordringerMatGlobal matsikkerhetPetroleumPolarAntarktisMarinMarin bioteknologiGrunnforskningHavbrukProduksjonsbiologiBioteknologiIndustriell bioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerBioteknologiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimarelevant forskningBransjer og næringerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP3 Klima, miljø og energiHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiHavbrukPortefølje InnovasjonKlimaKlimasystemet og klimaendringerKlimaKlimatjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMineralerHavbunnsmineralerMarinFiskeriDigitalisering og bruk av IKTMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterIKT forskningsområdeMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftSirkulær økonomiLTP3 Petroleum og mineralerNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbruk