Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 87,7 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

HavbrukMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPolarSvalbardMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseCO2-håndteringCCS - transportMineralerLandbaserte mineralerKutt i utslipp av klimagasserNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Digitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittMarinHavbrukNaturmangfold og miljøIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiMarinMarint arealbruk og arealendringPolarPolarAntarktisMaritimSikkerhet til havsHelseteknologierPortefølje Mat og bioressurserPetroleumUndergrunnsforståelseAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Muliggjørende teknologierPetroleumProduksjon, prosessering og transportHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeCO2-håndteringCCS - fangstPortefølje InnovasjonIKT forskningsområdePetroleumLTP3 Hav og kystKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteHavbrukFiskehelse og velferdPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Petroleum og mineralerSamfunnssikkerhetMaritimMaritim virksomhet i nordområdeneMineralerPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeCO2-håndteringLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensSirkulær økonomiMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeSmarte komponenterPortefølje Energi og transportMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyMarinPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiFornybar energi, vannLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinFiskeriLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenBransjer og næringerCO2-håndteringCCS - lagringKlimaPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPortefølje Klima og miljøNordområdeneMiljøvennlig energiLTP3 Klima, polar og miljøBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elHavbrukFôr og ernæringBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolarArktisIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiTransport og mobilitetUtviklingsarbeidMaritimMineralerHavbunnsmineralerMiljøteknologiMaritimDigitalisering av maritim næringNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterAnvendt forskningPetroleumBoring, komplettering og intervensjonPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystKlimarelevant forskningNaturmangfoldLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltning