Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 87,7 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

Miljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrPolarNaturmangfoldDigitalisering og bruk av IKTHavbrukPortefølje Mat og bioressurserCO2-håndteringCCS - transportPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMaritimDigitalisering av maritim næringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMineralerHavbunnsmineralerNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje InnovasjonIKT forskningsområdeHelseteknologierPortefølje Klima og miljøHavbrukFôr og ernæringMiljøteknologiKlimaPortefølje Energi og transportBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMarinHavbrukAvanserte produksjonsprosesserMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyPetroleumUndergrunnsforståelsePortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderPetroleumIKT forskningsområdeSmarte komponenterMineralerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensKutt i utslipp av klimagasserMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteMaritimTransport og mobilitetKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Hav og kystBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiFornybar energi, vannMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonSamfunnssikkerhetCO2-håndteringCCS - fangstMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elMarinFiskeriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Demokrati og global utviklingPetroleumBoring, komplettering og intervensjonLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHavbrukFiskehelse og velferdKlimarelevant forskningMaritimSikkerhet til havsPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Klima, miljø og energiPolarArktisLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerFiskeri og havbrukNordområdeneNaturmangfold og miljøIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMineralerLandbaserte mineralerPolarSvalbardAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningCO2-håndteringMarinMarint arealbruk og arealendringIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerSirkulær økonomiPolarAntarktisMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningUtviklingsarbeidMaritimMaritim virksomhet i nordområdeneMiljøvennlig energiCO2-håndteringCCS - lagringPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumProduksjon, prosessering og transportIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendring