Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 87,7 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet