Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NGI

Tildelt: kr 112,9 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

MiljøteknologiMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskSirkulær økonomiLandbrukJordNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerLandbrukMarinMarint arealbruk og arealendringMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringMaritimMaritim virksomhet i nordområdenePetroleumUndergrunnsforståelsePolarArktisLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPetroleumBoring, komplettering og intervensjonKlimaKlimatjenesterIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPortefølje Mat og bioressurserNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMaritimSikkerhet til havsPolarSvalbardMineralerHavbunnsmineralerNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiPetroleumLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittMineralerLandbaserte mineralerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseKlimaKlimasystemet og klimaendringerBransjer og næringerOlje, gassMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMaritimNanoteknologi/avanserte materialerNordområdeneLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Demokrati og global utviklingCO2-håndteringCCS - lagringPolarDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterKutt i utslipp av klimagasserSamfunnssikkerhetGrunnforskningKlimaGlobale klimautfordringerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerMineralerMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderForskningMarinUtviklingsarbeidBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeAnvendt forskningCO2-håndteringMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Hav og kystDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerIKT forskningsområdeSmarte komponenterPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningKlimarelevant forskningPortefølje InnovasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi og transportDelportefølje Et velfungerende forskningssystemIKT forskningsområdePortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne