Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 613,9 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

LTP3 HelseBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, miljø og energiAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje HelseCO2-håndteringCCS - lagringMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerIKT-næringenMaritimLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingNaturmangfoldMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Mat og bioressurserKlimarelevant forskningPortefølje ForskningssystemetLTP3 Petroleum og mineralerMaritimMaritime muligheter i havnæringeneKutt i utslipp av klimagasserPortefølje InnovasjonUtviklingsarbeidPortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMatMat - Grønn sektorNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMiljøvennlig energiPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonKlimaMarinBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringKlimaGlobale klimautfordringerNaturmangfold og miljøPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerHelsenæringenMatPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Hav og kystBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomGrunnforskningBransjer og næringerFiskeri og havbrukUtviklingsforskningMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerOlje, gassPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePetroleumPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Fagmiljøer og talenterKlimaKlimasystemet og klimaendringerHelsePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjon