Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 613,9 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

LTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTransport og samferdselPetroleumMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerFiskeri og havbrukKlimaKlimasystemet og klimaendringerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havKlimarelevant forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Klima og miljøDelportefølje KvalitetGrunnforskningPortefølje Energi og transportMatPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningHelsePetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsforskningMiljøvennlig energiLTP3 Hav og kystPortefølje InnovasjonBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeNaturmangfold og miljøLTP3 HelsePortefølje HelseLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonUtviklingsarbeidLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Petroleum og mineralerAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati og global utviklingKlimaLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderMiljøteknologiKlimaGlobale klimautfordringerCO2-håndteringBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje ForskningssystemetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningDelportefølje Et velfungerende forskningssystemMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterCO2-håndteringCCS - lagringMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMarinPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMaritimPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerVareproduserende industri