Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

Tildelt: kr 613,9 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

LTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Energi og transportMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Demokrati og global utviklingMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Klima, polar og miljøBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Hav og kystLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteBransjer og næringerTransport og samferdselMatMat - Grønn sektorPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerGrunnforskningMiljøteknologiPortefølje ForskningssystemetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPetroleumLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingMaritimNaturmangfoldKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaKlimasystemet og klimaendringerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPortefølje Mat og bioressurserMaritimMaritime muligheter i havnæringeneHelseAnvendt forskningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringUtviklingsarbeidLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMarinBransjer og næringerVareproduserende industriKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 HelsePolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassUtviklingsforskningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMiljøvennlig energiMatLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimaGlobale klimautfordringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgNaturmangfold og miljøBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPortefølje Klima og miljøCO2-håndteringBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HelseKlimaPortefølje InnovasjonKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerCO2-håndteringCCS - lagringNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendom