Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - RISE PFI

Tildelt: kr 7,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

Portefølje Energi og transportPortefølje ForskningssystemetBioteknologiLandbruksbioteknologiMatBioteknologiBransjer og næringerSkog og trebrukMaterialteknologiLandbrukFôr og ernæringDelportefølje Et velfungerende forskningssystemPolitikk- og forvaltningsområderForskningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerLandbrukMiljøvennlig energiHelseteknologierPortefølje HelseLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBioteknologiMarin bioteknologiAnvendt forskningLTP3 Hav og kystPolitikk- og forvaltningsområderPetroleumBransjer og næringerNanoteknologi/avanserte materialerMatNæringsmiddel og foredlingLandbrukJordHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiKlimarelevant forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLandbrukLTP3 HelseAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)MarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningHelseLavutslippMiljøvennlig energiEnergibruk i industriPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLandbrukTrebrukMarinKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffPortefølje Mat og bioressurserBioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiFornybar energi, bioBransjer og næringerFiskeri og havbrukAvanserte produksjonsprosesser