Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - RISE PFI

Tildelt: kr 7,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

Miljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffHelsePetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLandbrukFôr og ernæringLandbrukLTP3 HelseBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukJordHelseteknologierPortefølje HelseNanoteknologi/avanserte materialerLandbrukTrebrukLTP3 Petroleum og mineralerHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrMarinMiljøvennlig energiFornybar energi, bioPetroleumBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioøkonomiBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøvennlig energiEnergibruk i industriMiljøvennlig energiPortefølje Energi og transportBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBransjer og næringerSkog og trebrukNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBransjer og næringerLandbrukMatLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMatNæringsmiddel og foredlingMaterialteknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Hav og kystPortefølje InnovasjonAvanserte produksjonsprosesserAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerBioteknologiLandbruksbioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLavutslippLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningBioteknologiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Forskningssystemet