Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - RISE PFI

Tildelt: kr 7,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Temaer og emner

Bransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiNanoteknologi/avanserte materialerBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLandbrukJordLandbrukTrebrukLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Energi og transportBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Muliggjørende teknologierLandbrukFôr og ernæringPetroleumLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiEnergibruk i industriKlimarelevant forskningBioteknologiIndustriell bioteknologiHelseLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLavutslippBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Klima, miljø og energiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBioøkonomiMarinMarin bioteknologiMiljøvennlig energiMiljøvennlig energiFornybar energi, bioMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMaterialteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 HelseBransjer og næringerLandbrukAnvendt forskningMatPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje InnovasjonLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerSkog og trebrukMarinLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje ForskningssystemetAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLandbrukMatNæringsmiddel og foredlingPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHelseteknologierAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og mat