Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Tildelt: kr 28,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

VelferdInntektssikringPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierDemokrati, makt og styringKulturUtenriks og internasjonale relasjonerVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Tillit og fellesskapVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonUtdanningAnvendt forskningPortefølje InnovasjonUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivBransjer og næringerMedia og kulturPortefølje Klima og miljøVelferdSamiskArbeidArbeidsmarkedLTP3 VelferdstjenesterPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Samisk samfunn og kulturPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKulturKultur, språk og mangfoldLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetGrunnforskningKlimarelevant forskningPortefølje Velferd og utdanningSamfunnssikkerhetLTP3 Klima, miljø og energiArbeidPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Demokrati, styring og forvaltningKlimaVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Migrasjon