Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Tildelt: kr 28,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

VelferdInntektssikringPortefølje Velferd og utdanningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferdVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Klima, miljø og energiUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks MigrasjonPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Demokrati, styring og forvaltningKulturPortefølje Samisk samfunn og kulturPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje ForskningssystemetGrunnforskningBransjer og næringerMedia og kulturPortefølje InnovasjonKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerVelferdFamilie og oppvekstKlimarelevant forskningSamfunnssikkerhetPortefølje Banebrytende forskningUtdanningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Klima, polar og miljøVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturKultur, språk og mangfoldLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapArbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Fagmiljøer og talenterArbeidArbeidsmarkedKlimaLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderVelferdUtenriks og internasjonale relasjonerSamiskPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandLTP3 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Klima og miljøAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkDemokrati, makt og styringLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle