Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Tildelt: kr 49,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

VelferdLevekår og befolkningsutviklingUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringHelseLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningArbeidPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteAnvendt forskningPortefølje Velferd og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP3 HelseUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenUtviklingsforskningPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetKlimarelevant forskningDigitalisering og bruk av IKTGrunnforskningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonHelseteknologierPortefølje InnovasjonDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorArbeidArbeidsmarkedLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Demokrati og global utviklingUtdanningUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Fagmiljøer og talenterVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utdanning og livslang læringKlimaPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingVelferdFamilie og oppvekstLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetVelferdUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP3 IKT og digital transformasjonKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje ForskningssystemetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneArbeidArbeidslivHelseteknologierVelferdsteknologierUtdanningUndervisning og læringSamfunnssikkerhetUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Klima og miljøPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområder