Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - PRIO

Tildelt: kr 49,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderDigitaliseringUtviklingsarbeidUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleUtviklingsforskningPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområdePortefølje Mat og bioressurserUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetUtenriks og internasjonale relasjonerPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Tillit og fellesskapVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKulturPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkMatGlobal matsikkerhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Velferd og utdanningKlimaKulturSamfunnets kulturelle grunnlagUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteDigitalisering og bruk av IKTAndreVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks SikkerhetspolitikkMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingPortefølje Klima og miljøUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaAnvendt forskningMatPolitikk- og forvaltningsområderVelferdDemokrati, makt og styringKulturVitenskap og samfunnSamfunnssikkerhetKlimarelevant forskningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonGrunnforskningLTP3 Klima, miljø og energiIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Energi og transportLTP3 Fagmiljøer og talenterUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskap