Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

Tildelt: kr 17,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Portefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerUtenriks og internasjonale relasjonerPortefølje ForskningssystemetPortefølje Muliggjørende teknologierBioteknologiLandbruksbioteknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMarinHavbrukMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMiljøvennlig energiFornybar energi, solMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks NordområdeneLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Velferd og utdanningPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandLTP3 Tillit og fellesskapMiljøvennlig energiKulturMarinFiskeriBransjer og næringerSkog og trebrukMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerGrunnforskningKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerFiskeri og havbrukMarinMarin bioteknologiLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBioteknologiMarin bioteknologiKlimaLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaPortefølje Energi og transportLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteHavbrukMineralerHavbunnsmineralerNaturmangfold og miljøLTP3 Hav og kystHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerMarinLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Mat og bioressurserLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Klima, miljø og energiKlimarelevant forskningBioteknologiPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningKulturVitenskap og samfunnUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkAnvendt forskningBransjer og næringerMedia og kulturLandbrukPortefølje InnovasjonMineralerBransjer og næringerLandbrukNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLTP3 Fagmiljøer og talenter