Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

Tildelt: kr 17,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Miljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringKulturMiljøvennlig energiFornybar energi, solKulturVitenskap og samfunnLTP3 Tillit og fellesskapBransjer og næringerMedia og kulturBransjer og næringerLandbrukLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierMineralerMarinHavbrukLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Velferd og utdanningMineralerHavbunnsmineralerKlimaGlobale klimautfordringerMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPortefølje InnovasjonUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandBransjer og næringerSkog og trebrukMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBioteknologiMarin bioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukBioteknologiLandbruksbioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLandbrukUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks NordområdenePortefølje Klima og miljøHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Hav og kystGrunnforskningPortefølje Banebrytende forskningMarinFiskeriBioteknologiPortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakKlimaLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMarinMarin bioteknologiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderMarinUtenriks og internasjonale relasjonerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje ForskningssystemetNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi og transport