Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Frischsenteret

Tildelt: kr 9,2 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Portefølje Klima og miljøPortefølje ForskningssystemetVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Muliggjørende teknologierHelseLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingKlimaLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonCO2-håndteringPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Demokrati og global utviklingArbeidLTP3 HelseVelferdLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Tillit og fellesskapCO2-håndteringCCS - annetPortefølje Velferd og utdanningUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålUtviklingsforskningUtdanningPortefølje HelseVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseArbeidArbeidsmarkedAnvendt forskningVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 VelferdstjenesterKlimarelevant forskningKutt i utslipp av klimagasserKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivIKT forskningsområde