Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

Tildelt: kr 30,1 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

LTP3 Petroleum og mineralerPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningDemokrati, makt og styringHelseDigitalisering og bruk av IKTUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP3 HelseBioteknologiIndustriell bioteknologiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiPetroleumIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i industriBransjer og næringerHelsenæringenMarinHavbrukBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPortefølje HelseVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje InnovasjonHavbrukMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringUtdanningUndervisning og læringGrunnforskningHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukMarinLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Hav og kystLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Utdanning og livslang læringLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Velferd og utdanningUtdanningUtviklingsarbeidVelferdFamilie og oppvekstAnvendt forskningBransjer og næringerPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi og transportVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Demokrati og global utviklingVelferdLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne