Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

Tildelt: kr 14,7 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

PetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringBioteknologiIndustriell bioteknologiLTP3 Petroleum og mineralerDemokrati, makt og styringHelsePetroleumPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP3 HelsePolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matDigitalisering og bruk av IKTBioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiBransjer og næringerHelsenæringenDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje HelseIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i industriMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMarinMarinHavbrukPortefølje InnovasjonHavbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeVelferdMigrasjon, innvandring og integreringGrunnforskningHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 Hav og kystUtdanningUndervisning og læringLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeBioøkonomiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Utdanning og livslang læringLTP3 Bioøkonomi og forvaltningVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerSamfunnssikkerhetUtdanningUtviklingsarbeidPortefølje Energi og transportPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAnvendt forskningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 VelferdstjenesterVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Demokrati og global utviklingVelferdLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje ForskningssystemetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtte