Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Møreforsking

Tildelt: kr 17,4 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst