Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Vestlandsforsking

Tildelt: kr 10,9 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

LTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleArbeidArbeidsmarkedMiljøvennlig energiFornybar energi, vannMarinLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonKulturKultur og naturVelferdFamilie og oppvekstMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderLTP3 VelferdstjenesterMaritimVelferdMigrasjon, innvandring og integreringNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetMatGlobal matsikkerhetLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMatDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningArbeidArbeidslivMiljøvennlig energiFornybar energi, bioHelseteknologierNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHelseteknologierVelferdsteknologierNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBioøkonomiUtenriks og internasjonale relasjonerIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiTransport og mobilitetKlimaGlobale klimautfordringerNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolarArktisLandbrukJordIKT forskningsområdeDigital sikkerhetBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterKulturKultur, språk og mangfoldKulturBransjer og næringerMedia og kulturMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkArbeidPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterReiselivOpplevelser og tjenesterVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje InnovasjonSirkulær økonomiReiselivReiselivsnæringenLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Hav og kystUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolarDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matSamfunnssikkerhetPortefølje Demokrati og global utviklingUtviklingsarbeidReiselivDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Velferd og utdanningVelferdIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiGrunnforskningPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerSkog og trebrukDelportefølje KvalitetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Energi og transportLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøLTP3 Klima, polar og miljøIKT forskningsområdePortefølje Klima og miljøKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerAnvendt forskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderKlimaPortefølje ForskningssystemetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiDelportefølje Et velfungerende forskningssystem