Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORSUS

Tildelt: kr 13,1 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Avanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Naturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringCO2-håndteringCCS - lagringMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje Klima og miljøBransjer og næringerVareproduserende industriMatMat - Blå sektorBransjer og næringerLandbrukLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerHavbrukFôr og ernæringPortefølje InnovasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteNaturmangfold og miljøAnvendt forskningBioøkonomiForurensningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerSkog og trebrukMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinHavbrukPortefølje ForskningssystemetBioteknologiLandbruksbioteknologiNaturmangfoldKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerMiljøvennlig energiNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLandbrukSkogLandbrukFôr og ernæringDelportefølje Et velfungerende forskningssystemHavbrukMatLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Bioøkonomi og forvaltningBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLandbrukJordCO2-håndteringCCS - fangstPortefølje Muliggjørende teknologierKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Energi og transportKlimarelevant forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMarinLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Hav og kystNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, polar og miljøLandbrukBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøteknologiBioteknologiAvanserte produksjonsprosesserKlimaCO2-håndteringBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustri