Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

Tildelt: kr 8,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

MaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetBransjer og næringerReiselivMaritimDigitalisering av maritim næringPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje InnovasjonSamfunnssikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukReiselivLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerUtdanningReiselivReiselivsnæringenMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenLTP3 VelferdstjenesterUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivUtviklingsforskningHavbrukLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Klima og miljøUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiMaritimArbeidArbeidArbeidsmarkedBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeTransport og mobilitetMarinFiskeriMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiMarinHavbrukArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystVelferdInntektssikringLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi og transportVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Tillit og fellesskapAnvendt forskningKlimaPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Hav og kystVelferdBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje ForskningssystemetMarinLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne