Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

Tildelt: kr 17,3 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Klimarelevant forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerAnvendt forskningPortefølje ForskningssystemetLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetArbeidLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Demokrati og global utviklingArbeidArbeidslivPortefølje Energi og transportBransjer og næringerReiselivKutt i utslipp av klimagasserMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetPortefølje Velferd og utdanningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderVelferdMarinHavbrukMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Klima og miljøLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierUtviklingsforskningPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiKlimaPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBransjer og næringerFiskeri og havbrukVelferdInntektssikringTransport og mobilitetUtdanningVelferdLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorHavbrukLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Hav og kystKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Klima, polar og miljøReiselivReiselivsnæringenLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinFiskeriUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiPortefølje InnovasjonArbeidArbeidsmarkedSamfunnssikkerhetBransjer og næringerTransport og samferdselReiselivLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMaritimPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP3 IKT og digital transformasjonMarinMaritimDigitalisering av maritim næringBransjer og næringer