Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

Tildelt: kr 17,3 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

MaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerReiselivDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Muliggjørende teknologierMaritimDigitalisering av maritim næringPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje InnovasjonHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 VelferdstjenesterSamfunnssikkerhetReiselivUtdanningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 IKT og digital transformasjonReiselivReiselivsnæringenUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivArbeidMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenUtviklingsforskningPortefølje Klima og miljøMarinFiskeriHavbrukUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiArbeidArbeidsmarkedLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMaritimBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålTransport og mobilitetBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMiljøvennlig energiLTP3 Klima, polar og miljøMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningVelferdInntektssikringPortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Demokrati og global utviklingAnvendt forskningLTP3 Tillit og fellesskapKlimaLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePortefølje Mat og bioressurserKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Hav og kystVelferdBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje ForskningssystemetMarinLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne