Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

Tildelt: kr 10,7 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

PolarKutt i utslipp av klimagasserReiselivOpplevelser og tjenesterMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetKlimarelevant forskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLandbrukJordUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiBioøkonomiHelseteknologierBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerLandbrukVelferdIKT forskningsområdeDigital sikkerhetPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 IKT og digital transformasjonTransport og mobilitetKulturKultur og naturPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Muliggjørende teknologierAnvendt forskningIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiDelportefølje Et velfungerende forskningssystemReiselivPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringArbeidArbeidsmarkedPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdArbeidLandbrukNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderBransjer og næringerGrunnforskningVelferdFamilie og oppvekstArbeidArbeidslivMarinLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPortefølje Klima og miljøKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Mat og bioressurserMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterMiljøvennlig energiFornybar energi, bioDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorSamfunnssikkerhetUtviklingsarbeidMaritimLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 VelferdstjenesterVelferdLevekår og befolkningsutviklingIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiHelseteknologierVelferdsteknologierBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Banebrytende forskningKlimaLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteUtenriks og internasjonale relasjonerLTP3 Hav og kystReiselivReiselivsnæringenBransjer og næringerMedia og kulturPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterForurensningMatGlobal matsikkerhetPortefølje ForskningssystemetNaturmangfoldLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 Tillit og fellesskapDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeMatLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Energi og transportPortefølje InnovasjonLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapKulturKultur, språk og mangfoldPolarArktisBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerSirkulær økonomiDelportefølje KvalitetKlimaGlobale klimautfordringerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMiljøvennlig energiFornybar energi, vannKulturLTP3 Marine bioressurser og havforvaltning