Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Lift Ocean - EIC Accelerator Stage 2

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

342704

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Geografi:

Lift OCean har kommet gjennom "Stage 1" i EIC Accelerator programmet. Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en søknad for "Stage 2" i EIC Accelerator programmet.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa