Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

NordForsk: Validating the Introduction of Kernza in the Nordic-Baltic reGion

Alternativ tittel: Introduksjon av Kernza flerårig hvete i Norden og Baltikum

Tildelt: kr 1,8 mill.

Kernza (Thinopyrum intermedium) er en flerårig slektning av hvete, som har blitt foredlet fram i USA med tanke på korn- og fôrproduksjon. Med sine dypt-voksende røtter er arten tørkesterk, har god lagringsevne av karbon og næringsstoffer, og god beskyttelse mot erosjon. Slike dyrkingsegenskaper vil spesielt være gunstig med tanke på de vekslende klimatiske utfordringer som forventes i årene framover. Hovedmålet med prosjektet er å styrke forskningssamarbeidet mellom Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen og Danmark for å bestemme potensialet til Kernza i korn- og fôrproduksjonen i Norden og Baltikum. Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (WP), hvorav WP1 ser nærmere på optimal næringsforsyning med tanke på å produsere maksimale kornavlinger, samt om samdyrking med nitrogenfikserende belgvekster (rødkløver) vil ha en positiv effekt på avlingsnivået. I WP2 blir Kernza som fôrprodusent nærmere undersøkt, mens WP3 ser nærmere på hvilke vekstforhold som er optimale i Norden og Baltikum, spesielt med tanke på vinterherdighet hos Kernza-hveten. I den fjerde arbeidspakken (WP4) er det spesielt fokus på å kartlegge miljø- og ressurspåvirkningene av Kernza-dyrkingen («livsløpsvurdering»), mens den siste arbeidspakken (WP5) er satt av til ulike formidlingstiltak for å øke interessen for dyrking- og bruk av Kernza-hvete. Det norske bidraget i prosjektet er hovedsakelig innenfor WP1, hvor potensialet til Kernza-hveten i kornproduksjonen vil bli testet ved dyrking i to ulike klimatiske områder i Sør-Norge, både i sørlige kyststrøk på NIBO Landvik i Grimstad og under mer innlands-forhold på NIBIO Apelsvoll i Østre-Toten. Resultatene fra de norske forsøkene vil dessuten også bli brukt, sammen med feltene i de andre nordiske og baltiske landene, til å undersøke vinterherdighet (WP3), samt miljø- og ressurspåvirkningene ved Kernza-dyrkingen (WP4). De første forsøkene vil bli etablert våren 2023. Prosjektet avsluttes i 2026.

Kernza (Intermediate wheatgrass) is a perennial grass relative of wheat and recently domesticated as a perennial grain and forage crop in North America. Demand for perennial grain food products, like Kernza beer and baked goods, is increasing. As a perennial deep-rooted crop, Kernza is very drought and cold tolerant. However, little is known about the adaptation and productivity of this novel crop in the Nordic and Baltic countries, as well as which agronomic management practices may optimise the grain and forage production. The main objective of this project is to strengthen research collaboration between Sweden, Norway, Finland, Estonia, Lithuania, and Denmark to explore the adaptation and potential of grain and forage production and quality of Kernza across the Nordic and Baltic region. The role of the Norwegian research activity is mainly to test Kernza grain production under different climatic growing conditions. The selected locations for the Norwegian field trials are the southern coastal location NIBO Landvik in Grimstad and the inland eastern location NIBIO Apelsvoll in Østre-Toten. At both locations, experiments will be carried out to optimize the nutrient supply and investigate the effect of inter-cropping Kernza with a nitrogen-fixing legume (red clover) as a companion crop, especially with regard to grain yield level and quality. In addition, a special focus will be on winter hardiness studies, as well as assessing the environmental impacts associated with growing Kernza-wheat (Life Cycle Assessment).

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram