Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

miRNA as biomarkers in early detection and personalized treatment in ovarian cancer

Alternativ tittel: miRNA som biomarkører i tidlig oppdagelse og persontilpasset behandling ved eggstokkreft

Tildelt: kr 4,0 mill.

Epitelial eggstokkreft har dårlig overlevelse. Det finnes ingen effektive strategier for tidlig oppdagelse, og tidlige sykdomssymptomer er ikke spesifikke for sykdommen (for eksempel oppblåsthet og hyppig vannlating). Den beste tilgjengelige blodbaserte biomarkøren for tidlig deteksjon for eggstokkreft er CA125, men denne markøren har begrenset evne til å skille mellom kvinner med sykdommen og de som er fri for kreft. Denne studien vil gi den nødvendige valideringen av et panel av microRNA for EOC tidlig påvisning. Vi vil bruke serumprøver fra prospektive kohorter og kliniske studier. Målet er å validere et serologisk miRNA-panel som sammen med CA125 vil ha tilstrekkelig diagnostisk diskriminering til å bli brukt som et verktøy som sammen med bildebehandling vil tillate tidlig diagnose og retning av pasienter med mistanke om malignitet til personlig spesialistbehandling. Vi vil: • Validere serum miRNA-profiler som biomarkører for tidlig påvisning i prøver samlet inn fra tilfeller < = 3 år før EOC-diagnose og matchede kontroller, og karakterisere kilder til variasjon i miRNA-profiler. • Evaluer miRNA-profiler i klinisk setting og diskriminering mellom EOC-tilfeller og kvinner med (i) godartede ovarietumorer og (ii) underliggende komorbiditeter (inkludert andre krefttyper). Videre vil vi evaluere serum miRNA-profiler som prediktorer for tilbakefall og vil sammenligne tumorvev og serum miRNA-profiler. • Utvikle og optimalisere protokoller for dataintegrasjon og metoder for algoritmeutvikling. • Adressere etiske, juridiske og sosiale aspekter ("ELSA"), inkludert aktiviteter i viktige interessentgrupper. Utfordringer innen personvern og deling av helsedata, inkludert for utvikling av en kunstig intelligensmodell, vil bli adressert, og det samme vil definisjonen av en "sunn" befolkning med hensyn til miRNA-profiler for EOC.

Epithelial ovarian cancer (EOC) is a lethal malignancy with poor survival. There are no effective early detection strategies, and early symptoms are vague. This study will provide validation of a miRNA panel for EOC early detection in serum samples from prospective cohorts, paired with clinical data and biospecimens. The project is organized as a consortium, where the collaborators are leading the Prospective Early Detection Consortium for Ovarian Cancer. We have used next generation sequencing to identify and validate a miRNA panel. The panel was developed and validated in patients with benign and malignant pelvic masses; and was further validated on a subset of patients and in silico. We have shown that the expression of circulating RNAs varies between healthy individuals and by age, sex, and lifestyle factors. Sources of variation in miRNA levels and the impact of confounders on discrimination between cases and non-cases must be evaluated. We plan to validate a serologic miRNA panel that, together with CA125, would have sufficient diagnostic discrimination for early-stage disease to be used clinically together with imaging, would allow early diagnosis and streaming of patients with suspected malignancy to personalized care. Toward that objective we will: -Validate serum miRNA profiles as biomarkers for EOC early detection in samples collected <=3 years before diagnosis and controls and characterize sources of variation in miRNA profiles. -Evaluate miRNA profiles in the clinical setting and the discrimination between EOC cases and (i) women with benign ovarian tumors in blood samples and (ii) women with underlying comorbidities. We will also evaluate miRNA profiles as predictors of recurrence and compare tumor tissue and serum miRNA profiles. -Develop and optimize protocols for data integration and methods for algorithm development and direct in silico validation. -Evaluate Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA) of implementation in key stakeholder groups.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering