Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BECOME - Biosphere Reserves as Effective COnservation MEasures

Alternativ tittel: BECOME - Biosphere Reserves as Effective COnservation MEasures

Tildelt: kr 4,0 mill.

Tiden for antropocen er preget av flere sammenkoblede kriser som truer integriteten til biosfæren og menneskehetens kapasitet til å møte våre grunnleggende behov. Ulike og pluralistiske tilnærminger til bevaring, som går utover beskyttede områder og kombinerer ulike arealbruk og bærekraftig ressursbruk, er avgjørende for å bøye kurven for tap av biologisk mangfold, samt bevare de rike sammenhengene mellom natur og menneskelig velvære. Det er et presserende behov for å forstå og overvåke effektiviteten for bevaring av biologisk mangfold av denne typen tilnærminger, og deres bidrag til lokale, regionale og nasjonale forpliktelser for å reversere nedgangen i biologisk mangfold. Dette vil tillate oss å maksimere mulighetene som er tilgjengelige for bevaring på lang sikt, samtidig som vi sikrer rettferdige tilnærminger som forbedrer velvære blant innbyggere og forvaltere av områder av betydning for biologisk mangfold. BECOME vil bruke UNESCOs biosfærereservater (BRs) som modellsystemer for å forstå hvordan man kan håndtere synergier og avveininger mellom bevaringsmål og menneskelig utvikling gjennom pluralistiske og inkluderende tilnærminger i landskapsskala til bevaring. BECOME vil kombinere ulike metoder fra natur- og samfunnsvitenskap for å evaluere effektiviteten av BR-forvaltning, utnytte eksisterende data, inkludert data om langsiktig styring og biologisk mangfold, for å analysere BR-effektivitet på tvers av tidsmessige og romlige skalaer. BECOME vil også jobbe med lokale BR-interessenter og rettighetshavere for å fange opp og utvikle kontekstavhengige, men generaliserbare beregninger som er tilpasset BR-målene, lette den samarbeidende adaptive ledelses-tilbakemeldingssløyfen og reflektere synergier mellom bevaring og utviklingsmål.

BECOME will use UNESCO Biosphere Reserves (BRs) as model systems to understand how to manage synergies and trade-offs between conservation objectives and human development, through pluralistic and inclusive landscape-scale approaches to conservation. BECOME will take an interdisciplinary and transdisciplinary approach, combining diverse methodologies for evaluating effectiveness of BR management in supporting conservation and biocultural diversity. BECOME will harness existing data resources and infrastructure, including longitudinal governance and biodiversity data, to analyze BR effectiveness across temporal and spatial scales. The project will contribute to the implementation of global and national policy frameworks towards the conservation of biological diversity by generating actionable knowledge. BECOME is uniquely positioned to perform much-needed longitudinal research on BR effectiveness across different metrics. BECOME will go beyond evaluating BR effectiveness through actors' self-evaluations, to help reduce bias and develop common methods to facilitate both compliance monitoring and adaptive management learning outcomes. BECOME will use existing data infrastructure to analyze changing trends in over 100 BRs worldwide whose management approaches have been followed for over 10 years, to understand changes in effectiveness. We will then harness big-data approaches to understand changes in land-use and modeled biodiversity change. The long-term monitoring of ecological and social variables performed in BECOME will help provide rare longitudinal trends related to social-ecological change and effectiveness of BRs. In addition to longitudinal studies supported by governance and big-data infrastructure, we will use case studies to take a mixed-methods approach to evaluate management and context-dependent meanings and measures of BR success, both present and future.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling