Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

NordForsk: Future Food Security in the Nordic-Baltic Region: Merging Past, Present, and Future

Alternativ tittel: Framtidig matsikkerhet i Norden og Baltikum: En fusjon av fortid, nåtid og framtid

Tildelt: kr 5,0 mill.

Norden og Baltikum er blant de regionene som forventes å oppleve de største effektene av globale klimaendringer de neste tiårene. For å sikre langsiktig matsikkerhet må nordisk-baltiske planter tilpasses et nytt, framtidig klima. Det er viktig å starte denne utviklingen allerede i dag, da det kan ta årtier å utvikle nye plantesorter. For dette trenger planteforedlere informasjon om framtidens klima i Norden og Baltikum, informasjon om sammenhenger mellom avlingsytelse og vær, og spesialtilpassete statistiske verktøy som fleksibelt kan framskrive forventet avlingsytelse basert på klimaframskrivninger. Formålet med dette prosjektet er å utvikle et lett tilgjengelig og åpent datalager hvor regionens planteforedlere enkelt kan få tilgang til et bredt utvalg av relevant vær- og avlingsinformasjon for Norden og Baltikum. Prosjektet skal i tillegg utvikle fleksible statistiske verktøy som vil gjøre det mulig for forskere å relatere historisk avlingsytelse til vær og undersøke hvordan framtidige avlinger vil prestere i et endret nordisk-baltisk klima. Dette datalageret og det tilhørende statistiske verktøysettet vil gjøre det mulig for planteforedlere å mer effektivt vurdere nye plantesorter og dermed forbedre deres evne til å lage morgendagens avlingsvarianter. I 2023 prosjektet begynte med samarbeid mellom forskerne i Norsk Regnesentral og den Finish Meteorologisk Institut relatert til sesong værvarsling og prosjektet hadde en digitalt kick-off møte i Desember.

The Nordic-Baltic region is expected to experience some of the largest effects of global climate change in the next decades. To ensure long-term food security, Nordic-Baltic crops must be adapted to these shifts. Breeding a new crop variety can take twenty to thirty years. Breeders thus must begin creating the crops of the future today. For this, breeders need information on the expected future climate throughout the Nordic-Baltic region. In addition, they need historical information that relates crop performance to observed weather, in a format tailored to their objectives. Ideally, they also have access to a purpose-built statistical toolkit that can flexibly relate observed performance to historical weather and thereby project the performance of new crop varieties in the future Nordic-Baltic climate. Much of this information can be found already, but it exists across a broad range of different sources or in a format not immediately useful to crop scientists. The purpose of this consortium is to build a Nordic-Baltic-level crop and climate information data store that allows Nordic and Baltic crop breeders to quickly access a broad array of weather and crop productivity information. In addition, we will provide flexible statistical tools that will enable researchers to relate historical crop performance to weather and determine how future crops will perform in a changed Nordic-Baltic climate. In NorBalFoodSec, NR is the project leader and the one data scientist partner in the consortium. In addition to organising and administrating the project, NR is involved in all project tasks and co-leading all WPs. NMBU is one of several academic crops scientist partners and Graminor is a plant breeding company. Graminor and NMBU are involved in WP1 (crop modelling), task 3.1 of WP3 (repository of variety trial data) and WP4 (outreach and dissemination). Graminor is also co-leading WP1. The progress plan thus includes all main activities and milestones for the project.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram