Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Kommersialiseringsprosjekt i SINTEF 2023-2024

Tildelt: kr 10,0 mill.

Våre kommersialiseringer gjøres gjennom vårt heleide datterselskap SINTEF TTO. Ved alle våre seks institutt gjennomføres målrettede aktiviteter for å identifisere og videreutvikle teknologier som søkes kommersialisert gjennom SINTEF TTO, og disse aktivitetene gjennomføres i godt samarbeid med SINTEF TTO. SINTEFs kommersialiseringsvirksomhet drives i fire faser: Idevurdering, forretningskonsept, forretningsplan og kommersialisering. Den første fasen gjennomføres i regi av hvert av forskningsinstituttene. Siktemålet med denne fasen er å vurdere hvilke av instituttenes egeneide teknologier som skal igangsettes som kommersialiseringsprosjekt hos SINTEF TTO. Blant de aktivitetene som gjennomføres i denne fasen er strukturerte innovasjonsprosesser og analyser og vurderinger i samarbeid mellom forskningsledelse, forskere og SINTEF TTO. De neste fasene gjennomføres i regi av SINTEF TTO, men også i disse fasene er instituttene mye involvert. I forretningskonseptfasen gjør SINTEF TTO en grundigere vurdering av kommersialiseringspotensialet knyttet til ideen, og utformer innledende planer for kommersialiseringen. For de prosjektene som går videre til neste fase, gjennomføres aktiviteter som trengs for å bringe ideen nærmere en kommersialisering – ofte knytter dette seg til å få verifisert teknologien, samt også å bringe inn personer i prosjektet som, sammen med SINTEFs nøkkelpersoner, vil kunne få gjennomført et godt prosjekt, og som også vil kunne være med i en selskapsetablering. I siste fase gjennomføres de konkrete forarbeidene til en selskapsetablering eller en lisensavtale.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020