Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring kommersialisering

Alternativ tittel: Commercialization

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342812

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Finansieringen er planlagt å støtte opp rundt TTO funksjonen internt på IFE, fra IPR forvaltning/ patentering, idéevaluering og prosjektutvikling, verifisering og forretningsutvikling, tilrettelegging og til etablering. Det er spesielt TTO funksjoner og oppgaver relatert til IPR og intern forretningsutvikling som må styrkes, enten internt gjennom ansettelser eller at de tjenestene kjøpes eksternt.

Finansieringen er planlagt å støtte opp rundt TTO funksjonen internt på IFE, fra IPR forvaltning/ patentering, idéevaluering og prosjektutvikling, verifisering og forretningsutvikling, tilrettelegging og til etablering. Det er spesielt TTO funksjoner og oppgaver relatert til IPR og intern forretningsutvikling som må styrkes, enten internt gjennom ansettelser eller at de tjenestene kjøpes eksternt fra eks Leogriff, Kjeller Innovasjon, Smart Innovation Norway eller Kongsberg Innovasjon, alt avhengig av type prosjekt. Det 100% eide datterselskapet IFE Invest AS er med som partner.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020