Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Development of an innovative Bi-Directional MIMO DC-DC Converter for Smart Lampposts, EV Charging and V2G/X Infrastructures

Alternativ tittel: Bi-direksjonell MIMO DC-DC-konverter for intelligente lampestolper, lading av elbil og V2G/X-infrastrukturer.

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

342820

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hovedmålet med BiDCharge-prosjektet er å utvikle et kostnadseffektivt og energieffektivt toveis konverteringssystem for et intelligent gatebelysnings-/ladenettverk som øker pålitelighet, motstandskraft og stabilitet i nettet og har høy tilpasningsevne til variable belastninger. Produktet kobler sammen og optimaliserer kravene til overførings- og distribusjonsnettverket på en helhetlig måte. For å oppnå dette vil vi designe og utvikle en toveis flerinngangs-flerutgangs (MIMO) DC-DC-konverter, utvide eksisterende forretningsmodeller og brukstilfeller for kjøretøy-til-nettverk (V2G)/kjøretøy-til-alt (V2X), samt utvikle en demonstrasjonsanlegg for lampestolper som fungerer som ladestasjoner.

The main goal of the BiDCharge project is to develop a cost- and energy-efficient bi-directional converter system for an intelligent lamppost/charging network that increases grid reliability, resilience and stability and high adaptations to variable loads. The product holistically interlinks and optimises demands on the transmission and distribution network. To achieve this, we will design and develop the bi-directional multi-input multi-output (MIMO) DC-DC converter, expand the existing vehicle to grid (V2G)/vehicle to everything (V2X) business models and use cases, as well as develop a demonstration plan.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS