Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KDT-prosjekt Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications

Alternativ tittel: KDT-prosjekt Listen2Future

Tildelt: kr 9,7 mill.

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Bransjer og næringerAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Anvendt forskningBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Bransjer og næringerHelsenæringenBioøkonomiCo-Funded/ERA-NETERA-NET FP7Digitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannDigitalisering og bruk av IKTFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorHelseFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneIKT forskningsområdeDigital sikkerhetFNs BærekraftsmålMål 3 God helseIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiForskningsinfrastrukturIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeSmarte komponenterInternasjonaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 HelseLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 Bioøkonomi og forvaltningNanoteknologi/avanserte materialerResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkTjenesterettet FoUMaterialteknologiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Demokrati, styring og fornyelseNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Muliggjørende teknologierUtviklingsarbeidResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerSamfunnssikkerhetPortefølje HelseJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)KDTCo-Funded/ERA-NETResponsible Research & InnovationJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)LTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Naturvitenskap og teknologi