Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KDT-prosjekt Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications

Alternativ tittel: KDT-prosjekt Listen2Future

Tildelt: kr 9,7 mill.

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

MaterialteknologiBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktDigitalisering og bruk av IKTFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleResponsible Research & InnovationResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningBransjer og næringerIKT-næringenFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterHelseteknologierDiagnostiske teknologierHelseteknologierFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringInternasjonaliseringIKT forskningsområdeDigital sikkerhetSamfunnssikkerhetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseBransjer og næringerLTP3 HelseNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Nanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje ForskningssystemetAnvendt forskningPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje InnovasjonNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)KDTPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonHelseLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje HelseTjenesterettet FoUIKT forskningsområdeBransjer og næringerHelsenæringenCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020IKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGrunnforskningIKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensCo-Funded/ERA-NETPortefølje Muliggjørende teknologier