Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KDT-prosjekt Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications

Alternativ tittel: KDT-prosjekt Listen2Future

Tildelt: kr 9,7 mill.

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorHelseDigitalisering og bruk av IKTDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFNs BærekraftsmålMål 3 God helseIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 HelseIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringPolitikk- og forvaltningsområderResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringTjenesterettet FoUMaterialteknologiIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningHelseteknologierDiagnostiske teknologierPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje HelseNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPortefølje Demokrati, styring og fornyelseInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationAnvendt forskningBransjer og næringerHelsenæringenAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkBransjer og næringerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 IKT og digital transformasjonHelseteknologierNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Industri og tjenestenæringerCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeSmarte komponenterGrunnforskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensIKT forskningsområdeJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)KDTCo-Funded/ERA-NETLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)Portefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologier