Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

JUST GROW: Co-designing justice-centric indicators and governance principles to intensify urban agriculture sustainably and equitably

Alternativ tittel: JUST GROW: Samdesign av rettferdighetsorienterte indikatorer og styringsprinsipper for bærekraftig intensivering av urbant landbruk

Tildelt: kr 3,0 mill.

Byregioner er et viktig sted for bærekraftig intensivering av landbruk for å øke fremtidig matproduksjon, bedre sosial bærekraft, utnytting av ressurser og robusthet i kriser. JUST GROW vil sentrere rettferdighet i urbant landbruk gjennom transnasjonal, tverrfaglig forskning på tvers av seks byregioner: Rhine-Ruhr-området (Tyskland), Providence-området (USA), Randstad, Rotterdam-Amsterdam- Haag-området (Nederland), Keihanshin-området som inkluderer Kyoto-Osaka-Kobe, (Japan), Trondheimsregionen og Trøndelag (Norge) og Stor-Stockholm-regionen (Sverige). For å hjelpe ulike byregioner med helhetlig utforming av rettferdighet og lik deltagelse i matsystempolitikk og styringsstrukturer for urbant landbruk, vil vi i samarbeid med sivilsamfunns- og forvaltningsinteresser i hvert studieområde, definere nøkkelindikatorer for likestilling og rettferdighet i urbant landbruk med fokus på fem kritiske dimensjoner for bærekraft; 1) areal, 2) arbeidsforhold, 3) matsikkerhet, 4) miljøkonsekvenser, og 5) kulturell bærekraft. Indikatorer vil kun føre til mer rettferdig bærekraftig matproduksjon hvis de aktivt informerer beslutningstaking og styringsnettverk som har makt til å transformere parametere, politikk og budsjetter. Vi vil derfor skissere veier for disse indikatorene, med mål om å inspirere til handling. Dette vil vi gjøre gjennom å produsere anbefalinger for transformative, rettferdighetsorienterte politikkinnovasjoner og prinsipper, som styringsnettverk i byregioner kan ta i bruk for å evaluere eksisterende planer, og styre mot mer rettferdig deltagelse i bærekraftig produksjon av mat i urbane områder. Gjennom praktiske verktøy vil byregioner bli i bedre stand til å planlegge og overvåke innsatsen for å øke robustheten i urbane matsystemer, tilgjengeliggjøre urbant landbruk for alle på en lønnsom måte, og opprettholde en mangfoldig matkultur.

City regions are a major proposed site for sustainably intensifying agricultural production to meet global food needs in the 21st century. Localizing city region food systems—combining food production in cities and their peri-urban landscapes—promises to improve socio-ecological sustainability and resilience. Sustainable urban agricultural intensification (UAI) likely requires investment in technologies that decouple food production from environmental constraints including seasonal climates and available land base. Proposed technological systems range from capital-intensive approaches such as vertical farms to more knowledge-intensive approaches such as urban agroecology. Researchers have begun to question the relative resource requirements, environmental footprints, and productivity of these technological production systems, yet a major gap remains largely unacknowledged: comparatively evaluating the equity and justice implications of different pathways toward sustainable city-region food systems. For the first time, JUST GROW will center equity and justice of UAI within transnational, transdisciplinary research across 6 city regions: the Rhine-Ruhr Metropolitan Area (Germany), the Greater Providence Metropolitan Area (USA), the Randstad, Rotterdam-Amsterdam-The Hague Metropolitan Area (Netherlands), Keihanshin (Kyoto-Osaka-Kobe) Metropolitan Area (Japan), Trondheim-Trøndelag Region (Norway), and Greater Stockholm Region (Sweden). To help diverse city regions holistically design justice and equity into food system policy and governance structures, we will produce (1) Concise sets of credible and legitimate indicators that city regions can use to evaluate the equity impacts of specific UAI plans as a transition toward SSCP of food; and (2) Recommendations for transformative, justice-centric policy innovations and principles that city region governance networks should adopt to steer UAI towards equitable SSCP of food.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet