Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Commercialisation from UiS and SUS

Alternativ tittel: Kommersialisering fra UiS og SUS

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

342847

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kommersialisering fra Stavangerregionen er et samarbeid med Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger og vår felles TTO, Validé, som fortsatt sterkt vil bidra til kommersialisering av den innovasjon som gjøres av vitenskapelige ansatte ved institusjonene. Finansieringen vil støtte opp om den tidlige kommersialiseringsprosessen gjennom å bevare og videreutvikle den oppbygde kompetansen ved UiS/SUS/Validé. UiS vil i prosjektperioden ta mer ansvar for tidligfase teknologioverføring. Dette vil særlig gjelde områdene knyttet til innovasjonskulturbygging og idéinnhenting. Vi vil legge til rette for tiltak rettet mot vår ansatte både forskere, men også administrative som jobber i skjæringsfeltet forskning og innovasjon. SUS vil bidra med interne ressurser for å styrke prosessen for innovasjon og kommersialisering ved sjukehuset. Validé vil ha fokus på prosjektutvikling som de har gjort tidligere med lokale prosjektmidler. For å sikre en best mulig utnyttelse av prosjektmidlene vil det opprettes en fordelingskomité bestående av medlemmer fra de tre partnerne, som vurderer om de innkomne prosjektsøknadene skal tas videre med hjelp av finansieringen fra Forskningsrådet.

Prosjektet Kommersialisering fra Stavangerregionen er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Validé AS. Prosjektet vil videreutvikle et allerede tett og godt samarbeid mellom aktørene i tidligfase kommersialisering. Både SUS og UIS har fremragende forskningsmiljøer med mange pågående forskningsprosjekter. Her ligger det stort potensiale for mange ide utviklinger og dertil hørende kommersialiseringsmuligheter. Det pågående samarbeid mellom SUS og UIS vil også vokse over tid i takt med at sjukehuset kommer opp på Ullandhaug. Validé har over mange år hatt et tett samarbeid og vært utøvende for både UiS og SUS i identifisering og utvikling av kommersialiseringsmuligheter. Dette vil fortsette i prosjektperioden. UiS vil i prosjektet tilrettelegge for styrking av intern kompetanse knyttet til bygging av innovasjonskultur og tidlig ide innhenting sammen med Validé.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020