Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Eit hav med utfordringar - strukturert kommersialisering frå HI til det beste for samfunn og

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342850

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Idéutvikling HI ønsker å jobbe strukturert og metodisk med innovasjon og sørge for at kunnskap og resultat skal komme næringsliv og samfunn til gode. I lys av at stadig fleire prosjekt skjer i samarbeid med industri, er HI opptekne av at vidare bruk av prosjektresultat er underlagt statsstøtteregelverket. For å unngå konkurransevridning vil HI ha fokus på forventningsavklaring og sikring av rettigheter i tidleg fase. Dette omfattar all aktivitet som kjem frå kjerneaktivitetane våre som forsking, overvåking og rådgjeving. Døme på dette kan være nye metodar og teknologiar, tilrettelegging for digitale tjenester på toppen av HI sine fritt tilgjengelege data (NMDC) samt informasjon i form av analyser til beslutningsstøtte. InnovasjonsPakker HI ynskjer å tilby kommersialisering som kometanseheving til alle sine prosjektleiarar. Det vil skje gjennom HI Akademi, der alle prosjektleiarar får innføring i korleis HI ynskjer dette skal skje. Dei to første InnovasjonsPakkene skal VIS levere i 2023 på «Rettigheter» (IP/IPR) og «Brukarmedvirkning». To andre pakker vil kunne omfatte «Tverrfaglig samarbeid» og «Store søknader og samfunnsutfordringar».

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020