Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Alternativ tittel: Innovation in environmental technology

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342854

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Nye tjenester/ny teknologi som vil bidra til å utvikle et bærekraftig grønnere samfunn NILU, med sin kompetanse innen miljø, luftkvalitet, miljøgifter og deres effekt på helse, bærekraftige systemer og sirkulær økonomi forventer å skape/utvikle nye/forbedrede kommersielle tjenester/teknologi, som vil ha samfunnsmessig innvirkning og bidra til å forbedre livskvalitet.

NILU er et forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulær økonomi og digitalisering. Bevilgning fra dette prosjektet skal dekke en del av kostnader til utvikling av nye kommersielle tjenester/produkter som samfunnet har behov for.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020