Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!2297 EUFORiaR European Union Forensic Intelligence and Reference Materials

Alternativ tittel: E!2297 EUFORiaR Europeisk Union Rettsmedisinske Etterretnings- og Referansemateriale

Tildelt: kr 4,0 mill.

Cannabinoider i cannabisplanten er kjent som fytocannabinoider og noen av disse har psykoaktive egenskaper. Delta-9-tetrahydrocannabinol (D9-THC) er den mest psykoaktive komponenten i cannabis, mens cannabidiol (CBD) ikke er psykoaktiv. Disse naturlige forbindelsene kan endres kjemisk i et laboratorium for å produsere psykoaktive semisyntetiske cannabinoider (SSC-er), eller kan cannabinoider lages helt syntetisk (syntetiske cannabinoider, (SC-er) og ikke være relatert til cannabisplanten. Fytocannabinoider og SSC-er påvises i økende grad i ulovlige markeder og i kommersielle produkter (plantemateriale e-sigarettvæsker, spiselige) der naturlig forekommende cannabinoider har blitt legalisert/avkriminalisert og/eller hvor SSC-er ikke er lovlig kontrollert, eller i feilmerkede forbrukerprodukter. SC-er er ofte basert på legemidler (laget av medisinske forskere) som ikke er videreutviklet pga. deres psykoaktivitet, men kommer inn på det illegale narkotikamarkedet med potente og mer skadelig etter at de er modifisert. EUFORiaR-prosjektet vil hjelpe rettshåndhevelse, forbrukerbeskyttelse, offentlige helsemyndigheter og lisensierte forskningslaboratorier med å identifisere, vurdere og bestemme mengden medikament(er) som finnes i en testprøve. EUFORiaR vil produsere (høyverdi) cannabinoid- og cannabinoidmetabolitter som sertifisert referansematerial (CRM-er/SRM) til laboratoriebruk over hele verden for en pålitelig analyse av disse legemidlene før og etter de konsumeres, rettet mot narkotikatesting og forensisk toksikologi. Når en cannabinoid konsumeres, endres den kjemiske strukturen til stoffet, og danne en mer vannløselig metabolitt som kan passere gjennom kroppen før den skilles ut f.eks. i urin, og denne metabolitten må påvises og mengde må bestemmes. EUFORIAR vil produsere høykvalitets CRM/SRM-er.. Som et resultat vil de bidra til å framskynde deteksjon av nye cannabinoider og støtte en rask risikovurdering og regulatoriske tiltak for å beskytte folkehelsen.

The EUFORiaR project will produce the high value cannabinoid Certified Reference Materials (CRMs) required for reliable and traceable laboratory analysis by drug testing and toxicology laboratories worldwide. These cannabinoids include naturally occurring cannabinoids (phytocannabinoids), rapidly emerging semi-synthetic analogs of phytocannabinoids (SSCs), and potent and harmful synthetic cannabinoid receptor agonists (SCRAs) designed purely for the illicit drug market. Phytocannabinoids and SSCs are increasingly appearing both in illicit markets and in commercially available products in jurisdictions where naturally occurring cannabinoids have been decriminalised and/or where SSCs are not legislatively controlled. The R&D challenge is to produce highly relevant high quality CRMs at the right time for the market and to provide customers with enhanced product information, including drug potency and metabolism. EUFORiaR will create a paradigm shift in drug detection, accelerating the detection of emerging cannabinoids and supporting rapid risk assessment and regulatory action to protect human health. EUFORiaR will use innovative methodologies to predict, produce and bring to market sought-after certified reference materials (CRMs) allowing researchers, law enforcement, consumer protection and public health authorities to promptly identify and quantify emerging cannabinoids. The project benefits from the consortium's extensive drug intelligence network and reference material production experience, generating a portfolio of innovative CRMs, including parent compounds, metabolites, highly demanded 13C-labelled internal standards and internal calibrant mixes for rapid drug quantitation.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS