Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase Teknologioverføring - Helse Bergen HF

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

342880

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

HB søker om 2,5 millioner NOK i året i tidligfase kommersialiseringsmidler for prosjektperioden 2023 og 2024 for å kunne oppnå målsetningen om økt kommersialisering av forskningsresultater fra HB. Innovasjonsideer fra HB blir formidlet videre til VIS, for vurdering av både samfunns- og tjenestemessig innvirkning og kommersialiseringspotensial. Grunnen for at prosjektet vil lykkes er bl.a. følgende: - VIS er en etablert TTO som har et definert oppdrag fra HB og sine eiere, om å bidra med aktivititer innen innovasjon og kommersialiering, hvor mandat og strategi er godt forankret. - I tett samarbeid med HB, har VIS profesjonalisert og etablert ny arbeidsprosess for forskningsbasert innovasjon, med fokus på bla. a. grundig tidligfase evaluering - Prosess og arbeidsmetodikk er rigget, med ansvar, roller og kontaktpunkt avklart. HB og VIS har godt etablerte kommunikasjonskanaler og møtepunkt. - VIS’ TTO-team har tverrfaglig bakgrunn og kompetanse innen TTO-funksjon, bl.a 6 ansatte med doktorgrad innen livsvitenskap, og sterk kompetanse innen tjenesteinnovasjon og brukermedvirkning. - VIS bruker sitt nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å hente inn kompetanse prosjektene trenger for å redusere risiko og komme nærmere realisering. Oppsummert vil de ansøkte midlene vil være avgjørende for å:(1) gjøre effektiv og grundig ide-evaluering som sikrer godt funderte anbefalinger for videre strategi (2) gjøre tilstrekkelig søknadsarbeid som sikrer videre finansiering av innovasjonsprosjekt (3) rigge innovasjonsprosjekt med nødvendige ressurser og ekspertise (intern og ekstern) (4) sikre en portefølje av innovasjonsprosjekter med tilstrekkelig modenhet for et kommersialiseringsløp, sikre kontinuerlig moment for fremdrift og verifisering (5) sikre at forskningsresultater gjennom ny teknologi, produkter og tjenester gjøres tilgjengelig for samfunnet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020